แหนมเนือง อาหารเวียดนามทานง่ายๆได้คุณค่าสารอาหารสูง

“แหนมเนือง” เดิมทีเป็นอาหารสำหรับชาววังของประเทศเวียดนาม ซึ่งจะมีรับประทานกันในเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น กาลถัดมาสูตรอาหารที่เรียกว่า “แหนมเนือง” นี้ได้รับการถ่ายทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสูตรแบบดั้งเดิมจริงๆจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ไม่มีในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันแหนมเนืองกลับได้รับการปรับปรุงดัดแปลงสูตรกันต่อมาเรื่อยๆ ทั้งจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายรอบตัวและปรับปรุงให้ถูกปากกับคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย หรือในแต่ละพื้นถิ่นซึ่งนิยมไม่เหมือนกัน “แหนมเนือง” เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง เพราะประกอบไปด้วยผักนานาชนิด ด้วยเหตุผลนี้ผู้รับประทานแหนมเนืองจึงได้รับสารอาหารหลากชนิด อุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีผักหลากชนิดเป็นองค์ประกอบอาหารไปในตัวและสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สามารถทานผักและได้รสชาติที่ลงตัวก็คือน้ำจิ้มของแหนมเนืองนั่นเอง เนื่องจากน้ำจิ้มจะทำให้หมูและผักที่กินแกล้มซึ่งเมื่อทานผสานกันแล้วจะได้รสชาติที่ลงตัว การทานอาหารทีดีมีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจก็พลอยจะสดชื่นแจ่มใสและมีความสุขไปด้วย