ตัวต่อ จะไม่เหมือนกับผึ้งเพราะว่าผึ้งเวลาต่อยมันจะปล่อยเหล็กในไว้บนผิว ผิดกับตัวต่อที่มันจะไม่ปล่อยเหล็กในไว้แต่ว่ามันจะสามารถต่อยซ้ำได้หลายครั้ง เมื่อทราบว่าถูกต่อต่อยควรถอยออกไปให้ไกลจากบริเวณนั้น เมื่ออยู่ในจุดปลอดภัยแล้วเราสามารถหาวัสดุทางธรรมชาติมาบรรเทาอาการปวดด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านได้ โดยการบีบน้ำมะนาวใส่ตรงบริเวณที่ถูกต่อ ต่อยจะสามารถทุเลาพิษและอาการปวดให้ลดลงได้ นอกจากจะใช้กับต่อที่มาต่อยแล้วยังสามารถใช้กับผึ้งที่มาต่อยได้อีกด้วย

ผึ่งต่อยเจ็บ
รังผึ้ง

โดยการบีบมะนาวทั้งลูกใส่แผลที่ถูกต่อยเช่นเดียวกัน หรือหากหามะนาวไม่ได้ อาจใช้น้ำส้มสายชูแทนมะนาวก็ได้่ โดยใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูกลั่นแล้วเช็ดแผลที่ถูกต่อย นอกจากนี้ยังสามารถประคบเย็นก็ได้ คือประคบน้ำแข็งตรงที่ถูกต่อยจะทุเลาความเจ็บปวดลงได้โดยควรมีผ้ารองก้อนน้ำแข็งไว้ด้วย และสามารถทานยาแก้ปวดประกอบกับการประคบแผลได้