ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การแข่งขันของกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศผู้บริโภครายสำคัญของโลก ประเด็นด้านความต้องการของประเทศที่มีความต้องการน้ำมันมากขึ้นหรือน้อยลง (อุปสงค์และอุปทาน) ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ที่โครงสร้างการจัดการราคาหน้าโรงกลั่นที่สูงขึ้น ค่าการตลาดที่สูงขึ้น อีกทั้งค่าการขนส่งที่บวกเข้าไป

น้ำมันแพง
น้ำมันราคาสูงขึ้น

และอยู่ที่ลักษณะการจัดการของภาครัฐด้วย ขณะที่แก๊สโซฮอล์ก็มีราคาที่แพงขึ้นเพราะราคาเอทานอลที่นำมาผสมก็มีราคาแพงและเมื่อผสมเข้าไป น้ำมันแก๊สโซฮอล์จึงมีราคาที่สูงขึ้นด้วย ขณะที่ปัญหาราคาน้ำมันแพง เกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้วและเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก แม้ว่าจะพยายามหาทาง ผสม อุ้ม พยุงราคาไว้แล้วยังไงก็ตามที อีกทั้งการพยายามอุ้มราคาก็ยังเป็นการพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุของปัญหา อีกทั้งไม่สามารถพยุงไว้ในระยะยาวได้เพราะกองทุนก็มีงบประมาณอยู่จำกัด นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเศรษฐกิจได้เพราะต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นมาก อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันคือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน 61 นี้